Våra tjänster

Vi utför stora som små entreprenader, från utförandeentreprenader till totalentreprenader. Vi erbjuder en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet inom väg, bro och anläggning.

VÄG:
• Infrastruktur
• Gatubyggnad
• Cykelbanor och gångbanor
• Trafikanordning

2S5D1842

BRO:
Vi utför allt från enkla gjutningar till klass 1-gjutningar med högsta krav på kvalitet.
• Broar
• Stödmurar
• Konstbyggnader
• Kaj- och hamnkonstruktioner
• Undervattensgjutningar

3

ANLÄGGNING:
• Ledningsarbeten
• Exploateringsområden
• Schakter
• Grundläggning
• Finplanering
• Parkanläggning
• Lekplatser

_27A5409-Redigera