Byggherre: Svedala kommun
Entreprenadsumma: 2,378 Mkr
Utförandetid: Våren 2017
Godkänd slutbesiktning: 2017-06-28

 

Projektbeskrivning

Ny dagvattendamm för fördröjning och rening anlades åt Svedala kommun vid Ågatan. Entreprenaden utfördes som en utförandeentreprenad under våren 2017 med godkänd slutbesiktning 2017-06-28.

Projektdata i urval

Schakt för damm och brunnar: 7200m3

Brunn 1,6×1,6m: 1st

Regleringsbrunn 1,6×1,6: 1st