Byggherre: Staffanstorps kommun
Entreprenadsumma: 28,5 Mkr
Utförandetid: 2020 – 2021
Godkänd slutbesiktning:

 

Projektbeskrivning

Entreprenaden avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, belysning, park, lekplats och gator med tillhörande anläggningar för nytt exploateringsområde i Hjärup, Staffanstorps kommun.

Uppdraget utförs i två huvuddelar:

A: Byggator, VA, belysning, park, lekplats, grönytor

B: Färdigställande av tidigare utförda byggator

Anbudssumman är 28,5 Mkr och entreprenadformen är en utförandeentreprenad. Arbetena startades hösten 2020 och huvuddel A ska vara klar under våren 2021.