Byggherre: Ystad Hamn
Entreprenadsumma: 11 Mkr
Utförandetid: 2016-08 – 2017-04
Godkänd slutbesiktning: 2017-04-25

 

Projektbeskrivning

För att öka kapaciteten till färjelägena i Ystad med optimal logistik krävdes ett större uppmarschområde för bilar. Ystad hamn valde att som ett led i detta fylla igen den inre hamnbassängen i Revhusbassängen samt hårdgöra den frigjorda ytan. Detta innebar att spontkajen i färjeläge 3 förlängdes till Revhuskajen, och en fast ramp av armerad betong byggdes. På så vis kunde ett nytt färjeläge (Ro-Ro ramp) uppnås.

Projektet var en utförandeentreprenad.

Projektdata i urval

 

På totalentreprenad konstruera nytt färjeläge

Spontning:      30 krönmeter

Gjutning:        Krönbalk 30 m samt ramp i betong, 30 m

Undervattensgjutning

Formning armering med dykare

Uppfyllnadsarbeten i vatten:    28000 m3

VA-arbeten bestående av 1000 mm trumma från dagvattensystem ut i hamnbassängen.
Delar av den under havsytan med strömmande havsvatten.

Hårdgörande:    3000 m2

Asfaltering:     3000 m2