Byggherre: Sydvatten AB
Entreprenadsumma: 3,6 Mkr
Utförandetid: hösten 2021
Godkänd slutbesiktning:

 

Projektbeskrivning

 

 Vombverket är en av Sydvattens produktionsanläggningar för dricksvatten. Projektet avser markarbeten samt förläggning av ledningar i mark. Arbetena utförs som totalentreprenad.