Byggherre: Scandinavian Tank Storage AB
Entreprenadsumma: 13,72 Mkr
Utförandetid: 2015 – 2016
Godkänd slutbesiktning: 2016-04-27

 

Projektbeskrivning

Scandinavian Tank Storage i Malmö oljehamn kompletterade sin anläggning med betongbarriärer runt cisternerna för hindra spridning vid eventuellt läckage. I samband med kompletteringarna anlades även ny dagvattenhantering med tillhörande pumpstationer. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad.

 

Projektdata i urval

Betongytor: 11200 m2
Asfaltytor: 200 m2
Betong murar: 1050 m
Betong socklar: 240 m
Avstängningsbrunnar: 8 st