1

Om oss

Vi är det lilla företaget med det stora företagets kompetens och erfarenhet. VBA är ett regionalt samhällsbyggnads- och anläggningsföretag som utför stora som små projekt inom både privat och offentlig sektor.

2

Våra tjänster

Vi utför stora som små entreprenader, från utförandeentreprenader till totalentreprenader. Vi erbjuder en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet inom väg, bro och anläggning.

3

Referensprojekt

Ett urval av VBA:s pågående och avslutade projekt. 

4

Lediga tjänster

VBA Söker yrkesarbetare.

Referensprojekt

Kajförstärkning Skåre hamn

Kajförstärkning Skåre hamn

Arbetet bestod av förstärkning av befintliga kajkanter i Skåre hamn, Trelleborgs kommun. Aktuella avsnitt var spontade med stålspont som var rostangripen och i behov av åtgärder.

läs mer
Bantorget, Lunds centrum

Bantorget, Lunds centrum

Entreprenaden avsåg ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana, ombyggnad av anslutande gata framför Grand hotell samt sträckan Nygatans förlängning. Torgytan byggdes om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt nya platser för uteservering.

läs mer
Åkerbruket, etapp 2

Åkerbruket, etapp 2

Åkerbruket var ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse och en fortsättning av Svedala tätorts utbyggnad söderut.
En lada med tillhörande skjul revs och marken därunder sanerades. Arbetena omfattade terrassering av byggbar kvartersmark och utbyggnad av allmän platsmark inkl. gator, belysning, VA, park och lekplats.

läs mer