1

Om oss

Vi är det lilla företaget med det stora företagets kompetens och erfarenhet. VBA är ett regionalt samhällsbyggnads- och anläggningsföretag som utför stora som små projekt inom både privat och offentlig sektor.

2

Våra tjänster

Vi utför stora som små entreprenader, från utförandeentreprenader till totalentreprenader. Vi erbjuder en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet inom väg, bro och anläggning.

3

Referensprojekt

Ett urval av VBA:s pågående och avslutade projekt. 

4

Lediga tjänster

VBA Söker yrkesarbetare.

Referensprojekt

Sandupplag, Vombverket

Sandupplag, Vombverket

Vombverket är en av Sydvattens produktionsanläggningar för dricksvatten. Projektet avser markarbeten samt förläggning av ledningar i mark. Arbetena utförs som totalentreprenad.

läs mer
Poppeludden

Poppeludden

Entreprenaden omfattar en upprustning av den befintliga Poppeludden i Pildammsparken i Malmö. Upprustningen tar utgångspunkt i platsens befintliga kvaliteter i form av siktstråk, karaktärsfulla träd och rumslighet. Befintliga pelarpopplar tas ner och ersätts med nya men med ett färre antal och glesare avstånd. Till platsen adderas även ny vegetation, trädäck, anlagda gångstråk i stenmjöl och naturstenshällar och sittplatser av olika slag samt ny belysning.

läs mer
Surbrunnsvägen, Ystad

Surbrunnsvägen, Ystad

Projektet är en anläggningsentreprenad avseende ombyggnad av ca 550 m av Surbrunnsgatan som ligger centralt i Ystad. Arbetena omfattar främst ombyggnad av gata, plantering av träd, anläggande av cykelbanor och inkluderar även arbeten med spill- och dagvatten och flytt av fjärrvärme.

läs mer