Pågående projekt

ett urval av VBA:s pågående projekt 


Surbrunnsvägen, Ystad

Surbrunnsvägen, Ystad

Projektet är en anläggningsentreprenad avseende ombyggnad av ca 550 m av Surbrunnsgatan som ligger centralt i Ystad. Arbetena omfattar främst ombyggnad av gata, plantering av träd, anläggande av cykelbanor och inkluderar även arbeten med spill- och dagvatten och flytt av fjärrvärme.

läs mer
Exploateringsområde Hjärup NO3

Exploateringsområde Hjärup NO3

Entreprenaden avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, belysning, park, lekplats och gator för nytt exploateringsområde i Hjärup, Staffanstorps kommun. Projektet är en utförandeentreprenad och första delen skall vara klar under våren 2021.

läs mer
Stödkonstruktion Annetorpsvägen, Malmö

Stödkonstruktion Annetorpsvägen, Malmö

VBA uppför på uppdrag av Malmö Stad en 269 meter lång stödkonstruktion i betong på norra sidan av Annetorpsvägen. Projektet är en totalentreprenad och arbetet ska vara klart hösten 2021

läs mer