Pågående projekt

ett urval av VBA:s pågående projekt 


Erosionsskydd kustdammar Lomma

Erosionsskydd kustdammar Lomma

Projektet avser byggnation av fasta erosionsskydd i form av vallar av natursten och krossmaterial för att säkerställa vattennivåerna i Kustdammarna i Lomma kommun. Objektet ligger i norra delen av Lomma och utgörs av en ca 600 meter lång kuststräcka.

läs mer
Övägen Malmö

Övägen Malmö

Projektet är beläget i Limhamn mellan Kalkbrottsgatan och Ön och omfattar ombyggnad av gator och park innehållande ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser och parkmark.

läs mer
Bro E4 Ljungby

Bro E4 Ljungby

Projektet består av nybyggnation av en bro på väg E4 över enskild väg. Bron är 22 meter lång och sträcker sig under hela E4:ans bredd. VBA är underentreprenör åt Barslund och består av enbart betongarbeten.

läs mer