Pågående projekt

ett urval av VBA:s pågående projekt 


Sandupplag, Vombverket

Sandupplag, Vombverket

Vombverket är en av Sydvattens produktionsanläggningar för dricksvatten. Projektet avser markarbeten samt förläggning av ledningar i mark. Arbetena utförs som totalentreprenad.

läs mer
Poppeludden

Poppeludden

Entreprenaden omfattar en upprustning av den befintliga Poppeludden i Pildammsparken i Malmö. Upprustningen tar utgångspunkt i platsens befintliga kvaliteter i form av siktstråk, karaktärsfulla träd och rumslighet. Befintliga pelarpopplar tas ner och ersätts med nya men med ett färre antal och glesare avstånd. Till platsen adderas även ny vegetation, trädäck, anlagda gångstråk i stenmjöl och naturstenshällar och sittplatser av olika slag samt ny belysning.

läs mer
Surbrunnsvägen, Ystad

Surbrunnsvägen, Ystad

Projektet är en anläggningsentreprenad avseende ombyggnad av ca 550 m av Surbrunnsgatan som ligger centralt i Ystad. Arbetena omfattar främst ombyggnad av gata, plantering av träd, anläggande av cykelbanor och inkluderar även arbeten med spill- och dagvatten och flytt av fjärrvärme.

läs mer
Stödkonstruktion Annetorpsvägen, Malmö

Stödkonstruktion Annetorpsvägen, Malmö

VBA uppför på uppdrag av Malmö Stad en 269 meter lång stödkonstruktion i betong på norra sidan av Annetorpsvägen. Projektet är en totalentreprenad och arbetet ska vara klart hösten 2021

läs mer