Byggherre: Trafikverket
Entreprenadsumma: 3,9 Mkr
Utförandetid: mars – maj 2020
Godkänd slutbesiktning: 200713

 

Projektbeskrivning

Kontraktet innebär nybyggnation av en bro på väg E4 över enskild väg. Bron är 22 m lång och sträcker sig under hela E4:ans bredd.
VBA är underentreprenör åt Barslund som bygger 3,2 mil motorväg sträckan Ljungby – Toftanäs åt Trafikverket.
VBA:s arbeten består av enbart betongarbeten, ej markarbeten.
Entreprenadformen är utförandeentreprenad.