Byggherre: Lomma kommun
Entreprenadsumma: 5,79 Mkr
Utförandetid: 200407 – 201030
Godkänd slutbesiktning: 201009

Projektbeskrivning

Projektet avser byggnation av fasta erosionsskydd i form av vallar av natursten och krossmaterial för att säkerställa vattennivåerna i Kustdammarna i Lomma kommun. Objektet ligger i norra delen av Lomma och utgörs av en ca 600 meter lång kuststräcka. Arbetsområdet utgörs av den smala landremsa som avgränsar havet från de två sötvattendammarna kallade Kustdammarna, eller trekants- och fyrkantsdammen. Projektet är en utförandeentreprenad.