Byggherre: Osby kommun
Entreprenadsumma: 5,23 Mkr
Utförandetid: jan – juli 2018
Godkänd slutbesiktning: 2018-07-05

 

Projektbeskrivning

Entreprenaden omfattade byggnation av en ny GC-port under riksväg 15 i Osby i höjd med Hallarydsvägen. Bron platsbyggdes som en plattrambro i betong. Porten anslöts till befintligt GC-nät med ca 500 m ny GC-bana med tillhörande ny belysning. Projektet innefattade nödvändig rivning, dagvattenhantering, räckesmontage, omläggning kablar, grässådd och läggning av skyddsrör. Bron isolerades under körbanan.

Trafiken leddes om under byggtiden via en förbifart direkt norr om porten. Entreprenaden utfördes som totalentreprenad.