Byggherre: Trafikverket
Entreprenadsumma: 13,6 Mkr
Utförandetid: 2017-10 – 2018-06
Godkänd slutbesiktning: 2018-08-20

 

Projektbeskrivning

Projektet bestod av utförande av GC-väg Stockamöllan – Hasslebro parallellt med väg 13 och 113 i Eslövs kommun, Skåne län. I objektet ingick även arbeten som senare skulle ägas av VA Syd. Projektet var en utförandeentreprenad.

Projektdata

Belysningsarbeten

Räckesarbeten 600 m

Beläggningsarbeten 6000 m2

Rivning och fräsning av beläggning 4000m2

Schakt för väg/Gcväg 2500 m3

Schakt för VA-arbeten 5000 m3

Tillfälliga trafikanordningar,

Tillfälliga trafikdirigeringar med trafikljus

Längsgående skyddsbarriärer

V 160PE 1200 m

TS 90 PE 1000 m

Rörtryckningar under väg 13 och väg 113

Planteringsarbeten

Sådd av Gräs