Byggherre: Malmö stad
Entreprenadsumma: 5,97 Mkr
Utförandetid: 2016 -06  –  2017-06
Godkänd slutbesiktning: 2017-06-02

 

Projektbeskrivning

Projektet omfattade färdigställande av mark- och gatuytor kring kvarteret Tyfonen i Malmö.
Arbetet bestod av betongkonstruktioner, bronsutsmyckning, belysning, körbanor, gång- cykelbana, trafiksignaler, utrustning, kantsten, plattytor, asfalt, varav en yta röd beläggning

Objektet är beläget på Universitetsholmen i Malmö och var en utförandeentreprenad.