Byggherre: Norcarb Engineered Carbons AB
Entreprenadsumma: 15,6 Mkr
Utförandetid: 2019
Godkänd slutbesiktning: 2019-12-13

 

Projektbeskrivning

Norcarb i Malmö Oljehamn renoverar sin anläggning för att förbättra säkerheten vid eventuella läckage olyckor. Äldre anläggning revs, marken arbeten utfördes och ny invallning gjöts. Arbetet kompletteras med rörarbeten och brunnar.

Projektet var en utförandeentreprenad.

 

Projektdata i urval

Överbyggnad i betong 150mm: 3900m2

Mur i betong 0,5m till 2,5m hög: totalt 500m

Klack vid cistern: 240m

Pumpgropar: 5st