Byggherre: Malmö stad
Entreprenadsumma: 14,2 Mkr
Utförandetid: okt 2019 – 2021
Godkänd slutbesiktning:

 

Projektbeskrivning

Objektet är beläget i Limhamn, mellan Kalkbrottsgatan och Ön.

Projektet omfattar ombyggnad av gator och park innehållande ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser och parkmark.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad och anbudsumman är 14,2 Mkr.

Arbetena startade under hösten 2019 och beräknas pågå in i 2021.