Byggherre: Malmö stad
Entreprenadsumma: 14,2 Mkr
Utförandetid: okt 2019 – 2021
Godkänd slutbesiktning: 201218

 

Projektbeskrivning

Objektet är beläget i Limhamn, mellan Kalkbrottsgatan och Ön.

Projektet omfattar ombyggnad av gator och park innehållande ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser och parkmark.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad och anbudsumman är 14,2 Mkr.

Arbetena startade under hösten 2019 och godkändes i slutbesiktning i december 2020.