Byggherre: Malmö Stad
Entreprenadsumma: 19,2 Mkr
Utförandetid: 2020-2021
Godkänd slutbesiktning:

 

Projektbeskrivning

En ny stödkonstruktion ska uppföras på norra sidan av Annetorpsvägen med samma utseende som den befintliga på södra sidan av Annetorpsvägen vid Malmömässan. Objektet är beläget längs norra sidan av Annetorpsvägen mellan Hyllievångsvägen i öst och Hyllie Boulevard i väst.

Anbudssumman är 19,2 Mkr. Entreprenadformen är totalentreprenad och VBA tar fram konstruktionshandlingarna.

 

Projektdata i urval

 

Stödkonstruktion i betong (269 meter lång)