Byggherre: Malmö Stad
Entreprenadsumma: 19,2 Mkr
Utförandetid: 2020-2021
Godkänd slutbesiktning: 2021-10-15

 

Projektbeskrivning

En ny stödkonstruktion uppfördes på norra sidan av Annetorpsvägen med samma utseende som den på södra sidan av Annetorpsvägen vid Malmömässan. Objektet är beläget längs norra sidan av Annetorpsvägen mellan Hyllievångsvägen i öst och Hyllie Boulevard i väst.

Anbudssumman var 19,2 Mkr. Entreprenadformen var totalentreprenad och VBA tog fram konstruktionshandlingarna.

 

Projektdata i urval

 

Stödkonstruktion i betong (269 meter lång)